CESTOVNÍ INFORMACE

Jsme velmi rádi, že jste si k výběru Vaší dovolené zvolili cestovní agenturu H-Tour a rozhodli jste se využít našich služeb. Našim cílem je poskytnout Vám kompletní servis zahrnující bezproblémové objednání a odbavení Vašeho zájezdu, transfer na letiště či zvýhodněné parkování na letišti po dobu Vaší dovolené. K tomu, aby jste strávili příjemnou a spokojenou dovolenou, Vám přinášíme několik základních informací. 

UŽITEČNÉ ODKAZY PRO CESTOVATELE

COVID PAS

REGISTRACE OBČANŮ PŘI CESTÁCH DO ZAHRANIČÍ "DROZD"

Letový řád Letiště Václava Havla Praha ( přílety, odlety, zpoždění )

Letový řád Letiště Brno - Tuřany

Letový řád Letiště Leoše Janáčka - Ostrava

Aktuální letový provoz nad Evropou

MAPA LETIŠTE VÁCLAVA HAVLA

Doprava vlakem z celé ČR až na letiště VÁCLAVA HAVLA ( Airport Express )

Cestovní doklady
Každý cestující je povinen mít s sebou do zahraničí platný cestovní pas, případně OP pro cesty po Schengenském prostoru. Schengenský prostor, nazvaný podle lucemburského města, kde o něm byla uzavřena první dohoda, zahrnuje většinu zemí Evropské unie a některé další evropské státy. Mezi zeměmi, které k němu patří, lze cestovat bez kontrol na vnitřních hranicích. Do členských zemí EU můžete v rámci Evropské unie vycestovat na strojově čitelný občanský průkaz. Od 26. 6. 2012 musí mít vlastní pas i děti. Občané ostatních států jsou povinni ověřit si důležité informace související se vstupem do vybrané destinace, případně států, které při pozemní dopravě do vybrané destinace projíždí. Vízové formality si musí zajistit sami ještě před vycestováním. Za ne/udělení víza cestujícím nenese CA či pořadatel zájezdu žádnou odpovědnost. Pro různé destinace je stanovena odlišná minimální platnost cestovního pasu po návratu z destinace. U většiny destinací se jedná o minimální platnost 6 měsíců. Bližší informace najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky ZDE . Tamtéž jsou cestující povinni si před objednáním zájezdu zkontrolovat vízové, bezpečnostní a další podmínky pro vstup do země, včetně aktuální situace v destinaci. Cestujícím doporučujeme pro případ ztráty či odcizení vyhotovení kopií cestovních dokladů. UPOZORNĚNÍ : Klienti cestující do Spojených arabských emirátů nesmí mít ve svém pase izraelské razítko. Tato skutečnost nesouvisí s udělením víza, ale se samotným vstupem do SAE. · 
Bezpečnostní pravidla na letištích
Bezpečnostní pravidla platí od 6.listopadu 2006 na všech letištích v Evropské unii, Norsku, Islandu a Švýcarsku do odvolání. Na bezpečnostních kontrolách budete se svými příručními zavazadly, kromě kontroly zakázaných předmětů, navíc podrobeni kontrole tekutin. Klienti sebou do kabiny letadla mohou mít pouze malé množství tekutin, a to jak v příručním zavazadle, tak u sebe. Tekutiny a gely musí být v baleních do 100 ml. Všechna balení musí být umístěna v jednom průhledném uzavíratelném igelitovém sáčku o maximálním obsahu 1 litr na osobu. Tento sáček lze zakoupit na letišti za 10 Kč. Tekutinami a gely se rozumí: voda a další nápoje, polévky, sirupy, krémy, pleťová mléka a oleje, parfémy, gely včetně šampónů a sprchových gelů, nádoby pod tlakem včetně pěny na holení, pěnových tužidel, dalších pěnových přípravků a deodorantů, pasty včetně zubní pasty, směsi tuhých a tekutých materiálů, všechny další materiály podobné konzistence. Nápoje, parfémy a ostatní tekutiny zakoupené v tranzitním prostoru letiště Vám budou zabaleny do zapečetěných tašek. Doporučujeme přepravovat tekutiny v zavazadlech, která se odbavují. Léky a dietologické přípravky včetně dětské výživy po dobu letu mohou být přepravovány v příručním kabinovém zavazadle.  
Letecká přeprava
Všechny lety jsou provozovány renomovanými leteckými společnostmi. Na základě předpisů a úmluv běžných v mezinárodní letecké dopravě si CK vyhrazují možnost změny místa odletu, trasy letu (příp. mezipřistání), letecké společnosti, typu letadla a letového plánu. Přesné platné časy odletu a příletu jsou uvedeny ve Vašich cestovních dokladech (letence).
První a poslední den leteckých zájezdů je určen k přepravě a nikoliv již k vlastní dovolené. Nelze též vycházet z toho, že se odlety uskuteční dopoledne a zpáteční lety večer. Jak odlet, tak i přílet se může uskutečnit v kteroukoliv dobu, jak v ranních, tak i v nočních hodinách. Let může z hlediska délky trvání částečně nebo i zcela zasahovat do dne následujícího. Změny letových časů se mohou uskutečnit i krátkodobě (v některých případech i několik hodin před odletem) a zpoždění jsou v posledních letech běžná. Je to způsobeno nejenom počasím, ale zejména přeplněním vzdušných koridorů. Bohužel tyto případy pořádající CK nemůže ovlivnit, prosíme Vás tedy o Vaše pochopení. 
Přeprava zavazadel
Váhový limit na bezplatnou přepravu zavazadel bývá zpravidla 20 kg na osobu (tyto kg nelze sloučit při více osobách do jednoho zavazadla, zavazadlo nesmí být těžší než 35 kg), s výjimkou dětí do 2 let, které nemají nárok na sedadlo v letadle. Dále si s sebou každý cestující může vzít na palubu letadla příruční zavazadlo nepřesahující standardní rozměry (56 x 45 x 25 cm) a nevážící více než 5kg. V příručním zavazadle nesmí být ostré předměty, manikúra, nože, zbraně a hračky odpovídající skutečným útočným zbraním. Tyto předměty smí být uloženy pouze v zapsaném odbaveném zavazadle. Pokud tomu tak nebude, je cestující povinen je odevzdat před odletem dopravci. Na palubu letadla si cestující mohou vzít tekutiny nebo gely pro osobní spotřebu v baleních do 100 ml uložené v průhledném uzavíratelném sáčku o objemu maximálně 1 litr a tekutiny a gely nezbytné v průběhu letu ze zdravotních důvodů. Dále je možno přepravovat tekutiny a gely koupené v letištních obchodech ve vyhrazeném bezpečnostním prostoru, v neveřejném prostoru mezi pasovými přepážkami a stanovišti bezpečnostních prostor a na palubách letadel registrovaných v EU. Takto nakoupené tekutiny a gely musí být v zapečetěné tašce.
Doporučujeme připojistit se pro případ ztráty a nebo poškození zavazadel. Jestli jsou zavazadla poškozená, opožděná, ztracená nebo zničená, musí cestující podat stížnost písemně leteckému dopravci co nejdříve. V případě poškození odbavených zavazadel musí cestující podat písemnou stížnost do sedmi dnů a pokud byla zpožděná, pak do 21 dnů, v obou případech od data, kdy byla zavazadla cestujícímu vydána. 
Přeprava zvířat a neskladných zavazadel
Zvířata a neskladná zavazadla se přepravují pouze po předchozím nahlášení letecké společnosti a za poplatek podle jejího ceníku (cca 1 000 Kč). Poplatek vybírá dopravce a platí se v hotovosti na přepážce letecké společnosti v odletové hale. Doklad o zaplacení musí být předložen při odbavení. Malá zvířata do 5 kg se mohou přepravovat v kabině letadla v uzavřené schránce. Větší zvířata se přepravují v zavazadlovém prostoru, ve zvláště k tomu určených boxech. Každé přepravované zvíře musí mít platné doklady (informace Vám budou podány na každé veterinární správě). Přesné informace k přepravě Vám podá konkrétní letecká společnost. 
Přeprava těhotných žen
Při dopravě těhotných žen do konce 34. týdne těhotenství, které jsou bez zdravotních komplikací, není obvykle vyžadováno potvrzení ošetřujícího lékaře. Pokud má těhotná žena v době do konce 34. týdne těhotenství zdravotní problémy, je nutné předložit na předepsaném formuláři potvrzení ošetřujícího lékaře, že těhotná žena může absolvovat leteckou dopravu. Při dopravě těhotných žen od konce 34. týdne těhotenství je vždy nutné předložit lékařské potvrzení na formuláři. Lékařské potvrzení nesmí být vystaveno dříve než 6 dní před nástupem cesty. Pokud je uzavřeno zdravotní pojištění, nehradí pojišťovna po 6. měsíci těhotenství zdravotní komplikace s ním spojené. Více informací najdete v přepravních podmínkách jednotlivých dopravců, které se mohou od sebe částečně lišit. · 
Délka a rozsah zájezdu
První a poslední den leteckých zájezdů je určen k přepravě a nikoliv k vlastní dovolené. Odlet i přílet se může uskutečnit v kteroukoliv dobu, jak v ranních, tak i v nočních hodinách. Let může z hlediska trvání částečně nebo i zcela zasahovat do dne následujícího. Délka zájezdu je vyjádřená počtem dní. Do celkového počtu dní trvání leteckých, autobusových a kombinovaných zájezdů jsou zahrnuty i dny určené pro cestu do místa pobytu a zpět, a to i v případech, kdy první den je odjezd organizován v pozdních nočních hodinách. Analogická situace může nastat v poslední den zájezdu. První a poslední den u leteckých zájezdů je určený k dopravě na, resp. z místa dovolené, což nelze chápat jako dny určené k vlastní dovolené. 
Zastoupení CK v místě pobytu 
CK zajišťují ve většině případů pro své klienty česky nebo slovensky mluvící zástupce v místě pobytu. Tato služba nemusí být u individuálních zájezdů "na míru". Pokud budete muset během Vašeho pobytu řešit jakýkoliv problém, oznamte tuto skutečnost vždy zástupci CK. Je v zájmu nás všech, aby se problém vyřešil na místě a Vy jste z dovolené odjížděli spokojeni. Servis v exotických destinacích je většinou uskutečňován prostřednictvím obchodních partnerů pořádající CK. To znamená, že bývá v němčině nebo angličtině a jeho rozsah se omezuje na zajištění základních informací, event. zprostředkování výletů. 
Kategorizace hotelu
Hotelová kategorizace nemusí být vždy absolutně totožná s kategorizací hotelu na místě a v některých destinacích (jako např. Egypt, Tunisko...). Může lišit od evropského standartu. I v komfortních hotelech mohou být některé pokoje jednodušeji zařízeny - vybavení vždy odpovídá popisu v katalogu. Velikost a poloha pokojů (i stejné kategorie) nejsou vždy stejné. Při ubytování ve studiích nebo apartmánech není během pobytu většinou zajišťován úklid. Hvězdičkové označení uvedené u hotelů je nutné brát jako orientační a nemusí vždy odpovídat oficiální kategorii hotelu.
Hotelová kategorizace :* velmi jednoduché objekty vhodné pro nenáročné hosty s minimálním komfortem** objekty turistické třídy s účelným vybavením a velmi jednoduchým rozsahem stravování*** běžný turistický standard ubytovacích a stravovacích služeb**** velmi kvalitní ubytování s nadprůměrným vybavením a službami***** luxusní hotely pro náročné hosty s nadstandardním vybavením a službami+ vyšší kvalita základního stupně (např. hotel ***+)Dojde-li ke změně ubytovacího zařízení, které jste si objednali u pořadatelské CK a ke kterému ve všech turistických oblastech může ve výjimečných případech dojít, budete ubytováni v ubytovacím zařízení stejné kategorie. Služby náhradního hotelu nemusí být vždy absolutně stejné, zachovány by však měly být v plném rozsahu zaplacené stravovací služby, tj. plné penze či polopenze apod. .V některých případech cestovní kanceláře místo označení hvězdičkou (*) používají jiné symboly - např. palmičky, letadla atd. Význam však zůstává stejný. Příjezd , odjezd tzv. check-in, check-out. Podle mezinárodních zvyklostí musí hosté opustit všeobecně pokoje v den odjezdu do 12:00 hodin, možnost nastěhování v den příjezdu je dle možností hotelu většinou nejdříve po 14. hodině. Časný příjezd či pozdní odjezd neopravňují k delšímu používání pokoje. V některých případech CK nabízejí možnost zakoupení služby pozdějšího opuštění pokoje, tzv. "late check-out". V případě nočních letů a zaplacení této noci jako první služby obdržíte pokoj ihned po příjezdu do hotelu. Přesnou hodinu check-in, check-out máte vždy v případě individuální dopravy uvedenu v ubytovacím poukazu. 
Stravování a nápoje
Pro klienty ubytované v jedné ubytovací jednotce platí vždy stejný typ stravovacích služeb.
- (kontinentální) snídaně : většinou opakující se nabídka - káva nebo čaj, chléb nebo pečivo, máslo, džem
- kontinentální snídaně zesílená ( tzv. rozšířená) : má rozsah kontinentální snídaně rozšířený o plátek sýra nebo salámu, popř. vejce
- bufetový způsob stravování - samoobslužný systém stravování s nabídkou studené a teplé kuchyně
- švédské stoly : samoobslužný systém stravování s nabídkou pouze studené kuchyně; někdy je CK chybně bufetem (= teplé občerstvení) označováno též stravování typu "švédské stoly".
- all inclusive : celodenní stravování (tj. plná penze, někdy i další občerstvení) včetně nápojů je zahrnuto v ceně. Konkrétní rozsah stravování se řídí pravidly, která stanoví hotel a jsou mimo vliv CK.
Je třeba počítat s tím, že čerpání stravovacích služeb probíhá ve stravovacích časech stanovených hotelem, nikoliv nepřetržitě. Začátek a konec čerpání služeb all inclusive se řídí časem nastěhování do pokojů a jejich uvolněním. Rozsah čerpání služeb v příletový a odletový den může být částečně omezen. Pokud je stravování formou all inclusive, je z organizačních důvodů ve většině hotelů nutné nosit plastikový náramek.
- ultra all inclusive : zpravidla zahrnuje využití sportovních aktivit, či jiných služeb v rámci hotelu zdarma (např. 1 hod tenisu, masáž, návštěva kadeřníka...) podrobněji viz katalog zájezdů příslušné cestovní kanceláře. Při ubytování v apartmánech se nepředpokládá příprava složitých jídel (většinou jedna větší a jedna menší plotýnka). Omezena je rovněž možnost pečení v pečící troubě. CK nemůže ovlivnit případné opakování nabídky jídel (menu). Není-li uvedeno jinak, nápoje nejsou zpravidla zahrnuty v ceně stravování. Zaplacený rozsah stravování zahrnuje počet penzí, který odpovídá počtu noclehů. Při nástupu do hotelu a odjezdu z něj v atypických časech může být nahrazeno balíčkem na cestu nebo jiným typem jídla (občerstvení). V zařízení typu all inclusive může v některých případech čerpání služeb začínat až večer po příjezdu a končit již ráno odjezdového dne. Bufetový způsob a stravování s obsluhou jsou cenově rovnocenné. V některých hotelech (především vyšší kategorie 4* - 5*) může být vyžadováno společenské oblečení během večeře. U mužů to většinou znamená nosit dlouhé kalhoty.  
Servis a služby hotelu
Pokud jde o služby zaměstnanců v určitých destinacích, odpovídá úroveň poskytovaných služeb mentalitě obyvatelstva ( určitá ležérnost při plnění povinností ).
Kulturní a hygienické zvyklosti jsou v jižních zemích odlišné od našich, tamní hygienické předpisy jsou mnohem tolerantnější. Totéž se týká i předpisů a vztahu k životnímu prostředí.
Období před a po hlavní sezoně přináší vedle výhodných cen na druhé straně i skutečnost, že některá zařízení (bary, diskotéky apod.) nemusí být v provozu.
Rychle se rozvíjející cestovní ruch s sebou přináší stavební činnost, na kterou nemá žádná CK vliv. Stavební činnost se neomezuje pouze na mimosezónní měsíce. Takové případy není možné ovlivnit a nelze mít vždy při rezervování zájezdu v tomto směru nejaktuálnější zprávy.
Plážové služby a bazény
Pláže mohou být veřejné, přístupné i místnímu obyvatelstvu. Nelze vyloučit sezónní výskyt mořských trav (chaluh). Použití lehátek a slunečníků může být u vybraných kapacit za poplatek, stejně jako využití sportovních programů atd., pokud není uvedeno jinak. Možnost vodních sportů a zahájení provozu vodních sportů je v kompetenci střediska. Údaje o vzdálenosti pláží od ubytovacího objektu, uváděné v popisech, jsou vždy orientační. Pokud je součástí hotelového zařízení i vyhřívaný bazén, je třeba vzít v úvahu, že ne vždy musí být bazén vyhříván nepřetržitě. Tato skutečnost závisí především na rozhodnutí vedení hotelu.
Ne všechny hotely mají bazén s čisticím/filtračním zařízením, a proto může dojít v období vyšších teplot k tomu, že bude bazén vyprázdněn a vyčištěn. Je tedy nutné počítat s tím, že může být bazén po určitou dobu mimo provoz. Počet lehátek a slunečníků u bazénu nemusí vždy přesně odpovídat kapacitě hotelu. 
Klimatizace a topení
Tato zařízení najdete pouze v těch hotelech, kde je to přímo uvedeno v popisu. Může se jednat o klimatizaci ovládanou centrálně a její zapínání/vypínání z hlediska doby a délky může záviset pouze na rozhodnutí hotelu. Klimatizace může být v některých případech v provozu pouze několik hodin denně a většinou pouze v hlavní sezóně (červenec až srpen). 
Hmyz
Přes intenzivní snahy hoteliérů a místních úřadů se může v určitých obdobích hmyz vyskytovat, a to především při ubytování v bungalovech. 
Cennosti a trezory
Vaše cestovní doklady, peníze, platební karty a veškeré cenné předměty doporučujeme uložit do hotelového trezoru, který je většinou součástí vybavení pokoje nebo k pronajmutí přímo na recepci hotelu.
                                 

Doporučená očkování do zahraničí ZDE

ČERNÁ LISTINA LETECKÝCH SPOLEČNOSTÍ

Nařízení ES č.2111/2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy, ukládá cestovním agenturám povinnost informovat cestující o totožnosti provozujícího leteckého dopravce. Uvedený seznam dopravců ("Black List") naleznete ZDE

  OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ CK EXIM TOURS, FISCHER, NEV-DAMA, E-TRAVEL

CERTIFIKÁTY A OCENĚNÍ

Provozovatelem stránek www.h-tour.webnode.cz je Olga Holubová - H-Tour, Dr. Slavíka 1810, Roudnice n. L. IČ 72588691 © 2002-2023
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!